Kalendář

Leden 2011
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kontakt

foto

Máša Růžičková
info@astroinspirace.cz

Archiv

 • 16Led

  ve 22:22 hodin středoevropského času, na 29°27´ Raka

  Tomuto stupni Raka přísluší sabiánský symbol „Dcera americké revoluce“. S dalším vysvětlením „Prestiž a konzervatismus dlouho opatrovaného dědictví“.

  V Mayském orákulu je dnešním symbolem Etz´nab (čteno ets nab) – bezčasovost, iluze, setkání se stínem, integrace paradoxu.

  Kdybychom chtěli znázornit fáze Luny symbolicky na hodinách, novoluní by bylo obrazem okamžiku půlnoci, s příslibem rodícího se nového dne, první mezifáze v šest hodin ráno, úplněk jako vrchol dne v pravé poledne a druhá mezifáze v šest navečer.

  A tak stále dokola, každých čtyřiadvacet hodin jako obraz 29,5 denního lunárního cyklu. Úplněk je na samém vrcholu, odkud vede cesta pomalu zase zpátky, do výchozího bodu novoluní s nepatrným posunem o milimetr výš než tomu bylo v předchozím cyklu.

  Pro dnešní úplněk s Lunou na samém konci znamení Raka a se Sluncem na konci Kozoroha jsem pro vás vybrala článek s tématem uzemnění a spojení s matkou Zemí, s laskavým svolením Alice, která článek z originálu přeložila.

  Můžete rozšiřovat, prosím, s uvedením původního zdroje www.jeshua.net Knižně též vyšlo ve slovenštině pod názvem Duchovné posolstvo.

  Ještě předtím, než se ponoříte do poutavé výpovědi Země, bych vás ráda upozornila na možnost přihlásit se na jarní planetární konstelace o víkendu 12. a 13. března 2011. Zájemci jsou vřele vítáni, leč v omezeném počtu max. 12 lidí, proto dlouho neváhejte a spojte se se mnou prosím, přes kontakt.

  Uzemňování sebe sama prostřednictvím radosti a tvořivosti

  Drazí přátelé,

  Já jsem hlas Země. Všechny vás s radostí zdravím. Zahřívá mě to u srdce, když zažívám vaši přítomnost a otevřenost vůči sobě. Toužím po tom se s vámi spojit. Jsme tady, abychom se rozvíjeli společně a společně kráčeli po cestě do jiného, nového světa.

  Ráda bych vás vzala zpět  k samému začátku našeho vzájemného spojení a naší spolupráce. Jsem živá bytost. Jsem vědomá bytost, která vás uvítala tady na planetě ve velmi dávných dobách. Přijala jsem váš příchod sem na Zemi a chtěla jsem se učit a růst prostřednictvím vaší přítomnosti. Vy nepocházíte ze Země, přicházíte z hvězd. Nesete v sobě světlo, které je pro Zemi a všechny přírodní říše zde nové a podnětné. Vysvětlím vám to.

  Jako planeta absorbuji světlo z vnějšku. Sluneční světlo mne zahřívá a pomáhá mi podporovat život na planetě.  Získávám podněty z obrovské sluneční energie a zároveň ji potřebuji  k vytváření a udržení fyzického života na svém povrchu, své kůži. Slunce je hvězda. Vy jste představitelé slunce. Nesete ve své duši hvězdné světlo a přinášíte je na Zemi ve chvíli, kdy se narodíte.

  Jaký mělo sestoupení tohoto světla na Zemi smysl? Jaký záměr byl skrytý za vaším příchodem? Jste tady, abyste mně a veškeré přírodě přinesli světlo vědomí. Jste tady, abyste nás probudili k vnitřnímu životu. Zatímco fyzické slunce mi pomáhá vytvářet a udržovat na Zemi fyzický život, vaše hvězdné světlo mi pomáhá rozvíjet se na vnitřní úrovni, rozvíjet vědomí.

  Abychom uvedli jednoduchý příklad tohoto principu, představte si, co se stane, když držíte v ruce růži a díváte se na ni s bázní a obdivem. Vidíte jedinečnou krásu růže, cítíte její čistotu, obdivujete se barvám a užíváte si vůně. Květina sama si není vědoma své krásy, je prostě sama sebou. Ale díky vašemu obdivu, vaší přítomnosti, vašemu vědomí, které květinu obklopuje, se něco v ní probudí. Začne sama sebe prožívat jako něco krásného a cenného. Užívá si vaší pozornosti a zažehne se v ní jikřička duše.

  Uvidíte, že rostliny a květiny, kterým dáváte vědomou pozornost jednoduše tím, že si je užíváte a staráte se o ně, budou kvést bohatěji, budou mít víc životní síly a narostou jim silnější kořínky. Jste tvůrci. Svými myšlenkami, záměry a sebe-vědomím dokážete přivádět životní sílu a tvůrčí energii k celé živoucí přírodě na Zemi. To je také přesně to, co od vás příroda touží dostávat. Všechny oblasti přírody hledají růst, chtějí zvýšit hladinu sebe-vědomí, dosáhnout ke hvězdám, spojit se a absorbovat do sebe hvězdné světlo.

  Pomyslete na zvířátka, která máte doma nebo okolo domu, své mazlíčky. Tolik z vás má s nimi zvláštní pouto. Kdykoli vstoupíte do blízkého vztahu se zvířetem, dostanete jeho bezpodmínečnou lásku a oddanost. Ale zvíře od vás také dostává něco zpátky.  Dotýká se ho vaše lidská přítomnost a právě ten zvláštní druh vědomí, který patří jen lidem. Vaše přítomnost v něm zažehuje jiskřičku vědomí a pomáhá mu vyvíjet se na jeho cestě směrem k vyššímu vědomí.

  Všechno ve vesmíru roste a vyvíjí se směrem k vyššímu sebe-vědomí. Sebe-vědomí přivádí všechny blíže k uvědomění si vlastní božské podstaty, vlastního nezničitelného světla a tvůrčí síly. Všechno ve vesmíru postupně roste směrem ke stavu vědomí, v němž si uvědomí: Jsem součástí Boha. Já sám jsem Tvůrce. Oslavovat svoji božskou tvůrčí schopnost a zacházet s ní zodpovědně je smyslem tvoření.

  Jste tvůrci a jako duše jste přišli na Zemi, abyste se naučili se svojí tvůrčí silou zacházet vědomým a zodpovědným způsobem. Jako tvůrci jste tady, abyste přispěli k mému vývoji a abyste inspirovali přírodu, která vám na oplátku poskytuje mnoho služeb a požehnání na materiální a éterické úrovni. Když se podíváte na současný stav Země, je těžké pocítit, že původně tu byl záměr, aby Země a lidstvo vzájemně spolupracovali.

  Věci se nevyvinuly tak, jak byly v plánu, a mnoho lidí by řeklo, že se vyvinuly špatně. V tuto chvíli vás ale žádám, abyste se rozpomněli na svoje původní rozechvění, které doprovázelo naše společné dobrodružství. Váš milující záměr je stále přítomen ve vašem srdci, dokonce i když všude kolem sebe vidíte, že lidstvo použilo své tvůrčí síly nemoudře a díky tomu poškodilo Zemi. Lidstvo ztratilo svůj směr, vzalo to odbočkou, dalo by se říci.

  Původně jste přišli na Zemi z velkého zdroje Světla jako andělské děti. Byli jste nevinné a čisté, ale jak vaše cesta pokračovala, ztratili jste se.  Lidstvo se dostalo do bodu, kdy odmítlo spolupracovat s přírodními silami a namísto toho samo sebe postavilo do opozice vůči přírodě. Ze strachu se lidé snažili získat převahu nad ostatními a nad přírodou. Dalo by se říci, že se konalo Vyhnání z ráje.

  Kde jste původně chtěli sloužit životu na Zemi, vyživovat ho a podněcovat svojí tvůrčí silou, tam jste nyní zažívali pravý opak. V současnosti vidíte, co se děje, když Země už není považována za živoucí partnerku v procesu tvoření.
  Nedostatek úcty, kterou lidstvo postrádá vůči přírodě a planetě, zanechává hluboký smutek v mnohých z vás, kteří čtete tyto řádky.

  Ve mně je také smutek ze všeho, co se stalo. Přírodní oblasti, zvířata, rostliny i kameny absorbovaly část temnoty a negativity, kterou lidstvo rozšířilo. Svým vlastním způsobem zažili pocit opuštění, propast ve všeprostupujícím smyslu jednoty, který tady kdysi byl.

  Přesto v mém srdci zůstává soucit a láska pro všechny z vás a žádám vás, abyste také pocítili soucit nad sebou a celým lidstvem. Jste zapojeni do obrovského učebního procesu. V takovém procesu se nedá vyhnout chybám. Když to někdy vezmeme odbočkou nebo dojdeme do slepé uličky, je to součástí růstu.

  V této době se kolektivní vědomí lidstva mění.  Dnes je víc a víc lidí, kteří v srdci nesou vzpomínku na původní svazek mezi člověkem a přírodou. Mají v sobě tiché povědomí pravého a požehnaného vztahu, do kterého chtějí se mnou, svojí domovskou planetou,  vstoupit. Pociťte znovu, jak hluboce jste s mojí bytostí spojeni.

  Mám vás ráda. Jste moji andělé světla, moje víra ve vás stále trvá. Žádám vás, abyste mě uznali a dovolili mé energii, aby se do vás mohla znovu vlít. Jsem živá partnerka, která na vaší cestě inkarnacemi na Zemi kráčí vedle vás. Tím, že se se mnou spojíte těsněji, víc se uzemníte, přinesete své hvězdné světlo hluboko do fyzického světa. Necháte ho svítit a zářit a to vyvolá změny na Zemi, kterých je teď tak naléhavě zapotřebí.

  O čem je uzemnění?

  Chtěla bych říci něco víc o významu uzemnění. Co to znamená být spojen se zemí, být uzemněný? Být uzemněný znamená: být přítomen ve svém těle, být schopen cítit své tělo zvnitřku ven, cítit vlnu života v každé části od hlavy až k patě. Zkuste si, jestli dokážete cítit tuto vlnu, toto plynutí. Cítíte teď jednoduše konečky svých prstů? Svoje prsty u nohou? Cítíte v nich život?

  Být uzemněný znamená, že ukotvíte své hvězdné světlo, světlo své duše, hluboko do hmoty. Část hmoty, která je vám nejblíže, je vaše tělo. Buňky a molekuly vašeho těla jsou otevřeny tomu  přijímat vaše světlo, vaši duši. Jste pro své vlastní tělo sluncem. Vaše vědomí oživuje vaše tělo a zásobuje je léčivou energií, životní silou a vitalitou.

  Ukotvení vaší duše do těla vám dává sílu naplnit v životě své nejniternější touhy. Uvědomte si svoji tvůrčí sílu. Čím více ji ukotvíte v těle, tím skutečněji se inkarnujete na Zemi a vytvoříte změny, po kterých toužíte.

  Když jste uzemněni, cítíte se čistě a tiše. Jste otevřeni podnětům své duše a zároveň jste spojeni se vším, co se v každodenním životě děje okolo vás. Vytvářet most mezi vesmírem a Zemí, cítit toto spojení, to znamená být uzemněný.

  Mnozí z vás nesou světlo své duše v horní části těla, okolo srdce a hlavy.  Je pro vás těžké nechat ho opravdu klesnout do spodní části těla, do břicha, nohou a chodidel. Jedním z důvodů, proč je to pro vás tak těžké, je strach z vlastní velikosti.  Máte strach být zářivým andělem a hvězdou, kterou jste, a znamenat něco ve světě.  Tento strach je starý a jeho kořeny vedou dále než je tento jeden život. V minulosti jste se inkarnovali na Zemi mnohokrát a často jste se necítili vítáni. Všichni procházíte procesem léčení této staré bolesti.

  Navrhnu vám dva způsoby uzemňování sebe sama a prociťování, že jste na Zemi samozřejmě vítáni ve své velikosti, tvůrčí síle a božské energii.

  Uzemňování prostřednictvím radosti

  První způsob je prostřednictvím potěšení. Ve skutečnosti nejste zvyklí zažívat potěšení, užívat si. Užívat si čeho? Všeho, co na Zemi můžete zažít. Vaše tělo skýtá mnoho příležitostí k potěšení, ale mnoho z nich bylo ve vaší kultuře považováno za hříšné nebo nízké.

  Užívejte si pohyby těla, sluneční svit na vaší kůži, jídlo a pití, vřelý dotyk blízkého člověka. Být schopen si tohle všechno užívat má co do činění s tím, být schopen skutečně přijímat. Proč je to pro vás těžké?

  Mnozí z vás cítí, že s vámi není něco v pořádku, že nejste správní takoví, jací jste. Máte pocit, že musíte něčeho dosahovat a tvrdě pracovat, abyste získali uznání a ocenění.  Tohle je pošetilá myšlenka, když se na ni podíváte z hlediska přírody. Už jste někdy viděli divoké zvíře, jak tvrdě pracuje, aby dosáhlo ocenění? Ne, zvíře jednoduše je a své právo být bere vážně a samozřejmě, ne jako něco, co si musí zasloužit. Zvíře si dokáže naplno užívat slunce, jídla, koupání, ročních období a přírodních rytmů života.

  Všichni jste zváni, abyste přijímali a zažívali sebe sama jako božskou bytost, která smí přijímat jednoduše proto, kdo je. Jste zváni, abyste si užívali jednoduchých věcí, které vám může život v těle poskytnout. Vypadá to, že přijímání je snadné, ale není tomu tak.

  Vyžaduje hlubokou lásku sama k sobě, hluboké poznání a ocenění sebe sama. Odvažte se dosáhnout takového stupně sebelásky. Každý den si vyberte jeden okamžik, kdy se sami sebe zeptáte, co pro sebe můžete teď udělat, co vás opravdu potěší a naplní. Co byste opravdu rádi měli nebo dělali? Pak si to dopřejte. Udělejte to sami pro sebe, protože si sami sebe vážíte, protože jste tady na Zemi, abyste si to tu užili.

  Když si skutečně užíváte cokoli, co je, bez pocitu viny nebo studu, pak jste uzemněni. Jste úplně přítomni v současném okamžiku a všechno je v pořádku. Nejsou zde žádné myšlenky na minulost nebo budoucnost. Užívat si znamená být v přítomnosti, plně uzemněni.

  Uzemňování sebe sama prostřednictvím kreativity

  Existuje druhý způsob, jak být pevněji spojen se zemí, jak být uzemněnější. Pro něj jste stvořeni. Tento způsob je kreativita. Každý člověk má přirozenou touhu vyjádřit sebe sama, manifestovat se ve světě. Nemá to nic společného s dosahováním slávy nebo úspěchu ve společnosti. Spíše jde o hledání cesty, jak vyjádřit sebe sama, což nám přinese skutečné uspokojení.

  Možná vás naplní výchova dětí nebo vás podněcuje vedení firemní společnosti. Snad je touhou vašeho srdce starat se o zvířata nebo vám připadá přirozené se určitým způsobem umělecky vyjádřit.  Každá duše touží po tom nějakým způsobem se vyjádřit. Ve chvíli, kdy odpovíte na tuto touhu, cítíte se naplněni. Ve chvíli, kdy dovolíte, aby se přirozená kreativita ve vás rozvinula, cítíte „ano“, to jsem já, takhle chce moje energie „plynout“.

  V tu chvíli se vaše duše spojí se srdcem Země, srdcem této reality. Je důležité objevit to, po čem ve svém životě skutečně toužíte, a udělat si sami v sobě pro toto tvůrčí plynutí uvnitř vás prostor. Tady se vaše božská esence dotýká země a nachází svoji podobu ve hmotě.

  Nyní bych na vás chtěla zapůsobit a říci, že byste se v tomto směru měli skutečně postavit sami za sebe trošku víc. Mnozí z vás potlačujete svoje impulzy, které vám ukazují, co si vaše srdce přeje.  Často myslíte na to „jak byste se měli chovat“ , co se od vás očekává, na své povinnosti a zodpovědnost.

  Tímto způsobem klíč k rozvinutí své tvůrčí síly nenajdete.  Vaše kreativní síla k vám mluví z vašeho břicha, z vašich útrob. Nezajímají ji všechna omezující pravidla a povinnosti, které jste si zvnitřnili. Osvoboďte se od nich! Pociťte ohnivý a vášnivý vodotrysk vycházející z vašeho břicha a nechte ho volně tryskat.

  Světelné jiskřičky si najdou svoji cestu z břicha do srdce, zvnitřku ven a vy tady na Zemi vyjádříte sami sebe svým vlastním originálním způsobem. Uvidíte, že vaše kreativita se dotkne ostatních lidí a že jim přinese radost a inspiraci. To, že následujete svoji vášeň  a touhu, má mnohem pozitivnější účinek na svět, než když ctnostně děláte, co vám bylo řečeno, a nutíte se vyhovět omezujícím pravidlům a strukturám.

  Teď je čas změny. Je to doba, kdy je dobré být statečný a riskovat, slyšet hlas svého srdce  a jednat podle něj ve všech oblastech života. Tím, že se opravdově odevzdáte vedení svého srdce, prorostou vaše kořeny hluboko do země a začnete cítit, že život tady skutečně stojí za to žít.

  Úplný kruh

  První způsob uzemňování je prostřednictvím radosti a přijetí. Ten představuje plynutí směrem dovnitř. Druhý způsob směřuje ven: je to tvoření a dávání. Tím, že tvoříte ze srdce, dáváte světu sami sebe. Přijímání a dávání, užívání si a tvoření společně vytvářejí úplný kruh. Je to léčivý kruh.

  Čím víc se odvážíte užívat si a přijímat, tím víc se spojíte se svojí přirozenou inspirací, s energií, kterou jste přišli sdílet se světem. A jak tento tok inspirace sílí a nachází tvůrčí podobu ve světě, čím dál víc si užíváte lásky a radosti, která k vám na vaší cestě přichází. Vlny dávání a přijímání, tvoření a užívání si se vzájemně zesilují.

  Já, Země, mám z tohoto léčivého kruhu dávání a přijímání prospěch. Já s vámi na tomto plynoucím dynamickém kruhu spolupracuji. Toužím po tom vyživovat vás a podněcovat vaši božskou tvůrčí sílu, vaši jedinečnou jiskru. Lidé, kteří se naučili užívat si a tvořit, se se zemí přirozeně spojí jiným způsobem. Budou si vědomi vlastní velikosti, své božské povahy, a z tohoto důvodu také porozumí tomu, že je drží a nese Životní síla, která spojuje všechny bytosti dohromady.

  Zažívání vlastní velikosti jde ruku v ruce s vědomím toho, že jsem malý a uvědomuji si své místo ve velkém předivu života, které mě podporuje. Lidé, kteří ctí a respektují sami sebe, přirozeně spolupracují se svým živoucím okolím, ostatními lidmi, zvířaty, rostlinami a celou přírodou. Znáte vlastní velikost, rozpoznáváte své vlastní místo ve větším celku a čerpáte radost z úlohy, kterou v něm hrajete.

  Cesta do Nové země

  Na závěr bych vás ráda pozvala, abyste se se mnou vydali do budoucnosti, do Nové země. Představte si, že vývoj, v němž se nyní společně nacházíme, postoupil o pár kroků kupředu. Já sama se vyvíjím směrem k rozvinutějšímu sebe-vědomí. Toto nové vědomí se uvnitř mne probudilo pobídnuto dobrými a zlými časy na Zemi. Jsem si čím dál víc vědoma sama sebe a jsem sama v sobě kreativnější.

  Ve svém srdci toužím po realitě, v níž lidstvo a Země obnoví svůj původní svazek lásky a přátelství – Novou zemi, kde s radostí spolupracujeme.  Znovu se mi dostává vaší lásky a ohleduplné pozornosti a já vám též poskytuji všechno, co potřebujete k životu ve fyzickém těle v souladu s rytmem přírody.

  Představte si, že tato Nová země, po níž všichni tak toužíte, je přítomná v současném okamžiku. V našich srdcích už žije, jako semínko. Vyživujme toto semínko naším vědomím a nechme ho v našich představách vyklíčit. Podívejte se, jak vy sami na této Nové zemi žijete. Čeho si všimnete jako první? Lidé tu žijí v harmonii s přírodou. Technologie se spíše používá, aby přírodu podporovala, než aby ji využívala.

  Podívejte se, jestli si tady můžete najít dům. Je tu určité místo a komunita, máte pocit, že sem patříte. Nechte svoji představivost, ať vás vede, a odhoďte všechna omezení. Kde tady žijete? Můžete najít přirozené prostředí, v němž se cítíte pohodlně? Pociťte klima, pociťte pohodu a jednoduchost zdejšího života. Život je tu čirý a prostý, tak, jak byl stvořen.

  Teď se podívejte, jakou děláte práci. Prací se myslí cokoli, co vás podněcuje a dává vám pocit naplnění. Co děláte? Možná žijete v malé komunitě spřízněných duší a děláte přesně to, k čemu vás vaše duše inspiruje. Jakou podobu má vaše kreativita?

  Když se na to díváte a cítíte to, vězte, že vaše duše k vám promlouvá v přítomnosti. To, co vidíte, chcete dělat právě teď, můžete to dělat právě teď, když uvěříte tomu, kdo jste, a odvážíte se jím být. Toto je práce, po níž vaše srdce touží.

  A nyní v této imaginaci pociťte také, co vám přináší největší potěšení. Ať vám váš vnitřní zrak ukáže situaci, v níž cítíte skutečné potěšení  a dostáváte něco z toho, co vám Země může poskytnout. Nechte tento obraz spontánně sílit ve vaší mysli. Co to je, co ve vás skutečně vyvolává pocit: všechno je v pořádku a já jsem uspokojený/á?

  Pociťte na tomto místě, v této nové realitě, proud dávání a přijímání.  A podržte si ho, až se budete vracet do přítomnosti.

  Země je přestupní stanicí a čím víc lidí si vzpomene, co je inspiruje, co sem přišli dávat a přijímat, tím dříve se Nová země stane skutečností. To vy ji vytváříte.

  Děkuji vám za to a mám radost z vaší přítomnosti.

  Pamela Kribbe 2010


   

Recent Comments